es2000-esweb-basis-headbild

Uitbreidingen voor de basismodule esweb

Slimme oplossingen voor uw buitendienst

Met de slimme uitbreidingen voor esweb beschikken uw technici op locatie bij de klant over nóg meer mogelijkheden om een perfecte service te leveren. Met de esmobile-functies kunnen uw buitendienstmedewerkers ook offline werken.

es2000-erweiterung-esmobile-aufmass

esmobile Meting

Eenvoudig mobiele hoeveelheidsmetingen uitvoeren

De hoeveelheidmeting van een gebouw of constructie is een belangrijke basis voor uw projectplanning. Dit is met esmobile Meting gemakkelijk uit te voeren via een smartphone of tablet. Via de overzichtelijke ruimtemanagementfunctie selecteert uw technicus eenvoudigweg de gewenste ruimte en voert de benodigde materialen in. De benodigde items kunnen vervolgens toegevoegd worden via batches of titels, of u kunt deze individueel invoeren. Uw technici kunnen benodigde materialen die nog niet zijn besteld, toevoegen vanuit de artikelstamgegevens of handmatig invoeren. Zijn of haar arbeidstijden kan de technicus snel en direct invoeren via het daartoe bestemd overzichtsveld. Tot slot worden alle gegevens in een rapport verzameld, zodat de technicus dit ter goedkeuring en ondertekening aan de klant kan voorleggen. Na ondertekening wordt alle informatie (de materiaalhoeveelheden, de werktijden, het orderdocument ondertekend door de klant) centraal opgeslagen voor verdere verwerking en facturering.

Voorwaarde:

 •  esweb is geïnstalleerd
 • Meting

esmobile reserveonderdelenbeheer

Optimale voorbereiding voor de inzet van technici

U legt het reserveonderdelenbeheer voor O-ringen, breekplaten en andere kleine onderdelen vooraf vast om het uzelf een stuk gemakkelijker te maken. Uw technici kunnen de huidige status van het systeem en de volledige geschiedenis van de onderdelen bekijken. Via een smartphone of tablet registreren zij alle materialen en door middel van een selectievakje geven zij aan of de items al dan niet gefactureerd moeten worden. In het werkverslag worden alle hoeveelheden bij elkaar opgeteld en overzichtelijk weergegeven. Dit betekent dat de mensen op kantoor over alle informatie beschikken die zij nodig hebben voor een snelle facturering.

Deze functionaliteit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het onderhoud van brandblussers.

De voordelen voor u op een rijtje:

 • Een soepeler factureringsproces (alle benodigde gegevens zijn digitaal beschikbaar)
 • Een gecentraliseerd werkverslag: geregistreerde gegevens van verschillende medewerkers worden samengevat en kunnen gebundeld worden, zodat de klant dit kan ondertekenen
 • Geïntegreerde snelle tijdsregistratie
 • eFormulier-integratie op component- en opdrachtniveau
 • Opstelling en verzending van een werkverslag tijdens het afsluitingsproces
 • De opdrachtstatus kan direct in de afsluitdialoog ingesteld worden
 • Digitaal werkverslag voor de klant
 • Gedetailleerde uitsplitsing mogelijk voor de factuur

Voorwaarden:

 • esweb is geïnstalleerd
 • Reserveonderdeelbeheer
es2000-erweiterung-esmobile-ersatzteilmanagement

eFormulier

Elektronische formulieren (bijv. onderhoudsprotocollen & controlelijsten)

Als een technicus in het veld een opdracht uitvoert, dan vult hij/zij naast de werkverslagen vaak logboeken of controlelijsten in. Deze moeten gearchiveerd worden als bewijs van het uitgevoerde werk of voor documentatiedoeleinden. Papieren rompslomp is daarbij nogal omslachtig, omdat de reeds bekende gegevens van de klant en het systeem handmatig opnieuw ingevoerd en later gedigitaliseerd moeten worden. Met de uitbreiding eFormulieren daarentegen worden formulieren zoals onderhoudslogboeken of controlelijsten rechtstreeks in digitaal formaat aangemaakt. De eFormulieren kunnen ingevuld worden via de esmobile-app of via esweb (desktopapplicatie). Zodra alle informatie is geregistreerd, kan het ondertekende formulier als *.pdf-document naar de klant gestuurd worden. Bovendien wordt het eFormulier gearchiveerd in het documentenarchief en wordt de inhoud van het formulier opgeslagen in de database. Enkele basissjablonen voor onderhouds-, inbedrijfstellings- en opleveringsprotocollen voor brandalarm-, inbraakalarm- en gebouwbeheersystemen maken deel uit van het basispakket.

Opmerking: Tegen een meerprijs is het mogelijk om individuele aanpassingen te doen en om nieuwe formulieren/protocollen aan te maken. Bestaande gegevens van de opdracht, het systeem en de klant kunnen in de formulieren geïntegreerd worden. Het is ook mogelijk om de inhoud van een reeds opgesteld eFormulier te raadplegen, bijvoorbeeld in het geval van een detectorcontrolelijst of een sensormatrix van een brandalarmsysteem. Aangezien deze aanpassingen zeer individueel zijn, is deze service niet in de prijs inbegrepen en moet de klant deze apart bestellen.

Voorwaarden:

 • eserp/esoffice vanaf versie 10.95
 • Gebruik van esweb en de esmobile-app

Benodigde modules:

 • Basismodule Service
 • Onderhoud
 • Service
 • Document
 • esweb Office
 • esweb Object
 • esweb Objectdocumenten
 • esweb Projectopdracht of esweb Serviceopdracht of esweb Onderhoudsopdracht

esweb Contact

Uw online contactbeheer

Via esweb hebt u een overzicht van alle contacten met klanten, prospects, zakenpartners of in het kader van bouwprojecten, ongeacht of het gaat om een bezoek, een telefoontje of een e-mail. U hebt een overzicht van de gemaakte afspraken en de nagekomen afspraken. Alle documenten en e-mails zijn ook altijd volledig traceerbaar. Deze module bevat daarnaast een directe link naar de afsprakenagenda, zodat u vervolgafspraken voor een contact kunt maken.

Voorwaarde:

 • Basismodule CRM
es2000-erweiterung-esweb-ressourcenplanung

esweb Resourceplanning

Online agenda/personeelsplanning

In de agenda/personeelsplanning kunt u afspraken en te voltooien taken voor de medewerkers invoeren, waarop zij deze individueel kunnen weergeven. Met de esweb Resourceplanning kunt u deze functionaliteit ook in de mobiele applicatie esweb gebruiken. U kunt online afspraken maken, aanpassen en verwijderen. Het is mogelijk om uw eigen afspraken, de afspraken van een team of de afspraken voor alle medewerkers weer te geven. Dit maakt de resourceplanning een stuk eenvoudiger. Naast de dagweergave van afspraken en taken kunt u de weergave uitbreiden naar een overzicht van de week, de maand of het hele jaar.

esweb Verlofaanvragen

Online beheer van verlofaanvragen

Met de tool voor verlofaanvragen kunt u eenvoudig en snel aanvragen aanmaken vanuit de esweb-agenda. Deze worden vervolgens via een door u te bepalen proces goedgekeurd. Afwezigheden worden automatisch toegevoegd aan de resourceplanning. Dit maakt het inplannen van vervangers een stuk gemakkelijker.

es2000-erweiterung-esweb-urlaubsantraege

esweb Projectopdrachten

Mobiele registratie van projectopdrachten

Met deze esweb-uitbreiding kunnen uw technici onderweg werkverslagen voor projectopdrachten aanmaken, met inbegrip van werkuren en materiaal. Zij kunnen ook een lijst maken van de geleverde materialen, waarvan items opgenomen kunnen worden in het werkverslag.

esweb Wekelijkse werkverslagen

Online wekelijkse werkverslagen aanmaken

Uw technici kunnen onderweg via esweb werkverslagen maken met werk- en rijtijden. Hierdoor is het niet meer nodig om handmatig een werkverslag op te stellen. esweb toont voor elke week de dagelijkse en wekelijkse totale werktijden. Het is ook mogelijk om de arbeidstijden en werkverslagen te bewerken.

esweb Object

Online systeeminformatie

Met deze uitbreiding is de belangrijkste systeeminformatie ook online beschikbaar voor uw technici. In het systeembeheer staat gedetailleerde informatie over de gebruikte technologie, de onderhoudsstatus, eerdere storingen en de verantwoordelijke medewerkers. De weergave kan gefilterd worden op personeelsnummers of openstaande serviceopdrachten.

esweb Objectdocumenten

Online systeemdocumenten

Tijdens een bezoek op locatie kan de technicus tijd besparen dankzij directe toegang tot de systeemdocumenten, zoals instructies, firmwarebestanden of plattegronden. De functie esweb Objectdocumenten biedt beveiligde toegang tot de systeemdocumenten via esweb. De toegang is beperkt tot bepaalde mappen binnen de documentatiestructuur en kan desgewenst met een wachtwoord beveiligd worden (tweefactorauthenticatie).

Voorwaarde:

 • esweb Object

esweb Onderhoudsopdrachten

Online verwerking van onderhoudsopdrachten

De aangemaakte onderhouds- of inspectieopdrachten zijn met deze uitbreiding via een smartphone of tablet ook online beschikbaar voor de technicus. De ingezette medewerker kan al voordat hij/zij aan de slag gaat de opdrachtgegevens en systeeminformatie inclusief de componenten bekijken, maar ook het type contract, de locatie van het systeem, het aantal inspecties, onderhoudsbeurten, enz. Het is ook mogelijk om werkverslagen met werktijden en gebruikte materialen voor onderhoudsopdrachten te registreren.

es2000-erweiterung-esweb-helpdesk

esweb Helpdesk

Online helpdesk

Uw klanten, zakenpartners, leveranciers, prospects en medewerkers kunnen servicecalls direct online aanmaken en openstaande servicecalls bekijken. Online kunnen zij de status, bijbehorende processtappen, toegewezen contactvermeldingen en serviceopdrachten oproepen. Zo is de opdrachtgever altijd goed op de hoogte. Voor veelgestelde vragen kan de kennisdatabank gebruikt worden.

Voorwaarde:

 • Helpdesk I of II

esweb Serviceopdrachten

Online verwerking van serviceopdrachten

Met deze uitbreiding kunnen uw technici ook onderweg de voor storingen aangemaakte serviceopdrachten bekijken. De ingeplande medewerker kan nog voor aankomst de opdrachtgegevens en de systeeminformatie met inbegrip van de onderdelen bekijken. Denk hierbij aan foutmeldingen, foutcodes, taken, beller, klantnummers of systeemnummers. Het is ook mogelijk om naderhand onderweg eenvoudig werkverslagen met werktijden en materialen op te stellen. De technicus kan zelfs een nieuwe serviceopdracht aanmaken.

es2000-erweiterung-esweb-serviceaufträge

esweb Klantenportaal

Uw klanten hebben online toegang tot informatie

Geef uw klanten direct online toegang tot uitgebreide informatie. Daarvoor configureert u een duidelijke en aantrekkelijke startpagina voor uw klanten, waarop u de belangrijkste cijfers, gegevens en feiten toont. Zo kan uw klant bijvoorbeeld servicecalls, momenteel openstaande facturen en aanstaande afspraken online bekijken.

Voorwaarden:

 • esweb is geïnstalleerd
 • esweb Helpdesk, indien servicecalls getoond moeten worden
es2000-erweiterung-esweb-kundenportal

Vraag nu!

Vul gewoon het formulier in en wij doen de rest!

  Ich bin*:


  An welchen Erweiterungen haben Sie Interesse? *

  Anzahl der Mitarbeiter *

  Ihr Gewerk *

  Wie haben Sie von uns erfahren? *

  software-fuer-errichter-es2000